JŪS KLAUSIATE - MES ATSAKOME

Kosmetiko kvalifikacija yra IV lygio ir įgyjama baigus kosmetiko pirminę arba tęstinę programą profesinėje mokykloje, o grožio terapeuto arba kosmetologo kvalifikacija yra VI lygio ir įgyjama baigus 3 metų trukmės mokslus kolegijoje. Baigus Mokyklą “Art of Beauty” gaunate valstybinį profesinio mokymo diplomą, suteikiantį kosmetiko IV lygio kvalifikaciją.

Tačiau mūsų mokykloje kosmetiko programos turinys atitinka tarptautinius reikalavimus, ką patvirtina INFA ir CIDESCO tarptautinės mokyklos, kurių nare yra ir Mokykla “Art of Beauty”. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad baigus mūsų mokyklą jūs turite galimybę papildomai, čia Lietuvoje, laikyti tarptautinį CIDESCO arba INFA egzaminą ir gauti tarptautinį diplomą. Mokslų trukmė lieka ta pati. CIDESCO ir INFA diplomai įrodo, kad jūsų žinių lygis yra aukštesnis, nei tiesiog profesinės mokyklos lygis.

Mūsų mokyklą baigę kosmetikės neįgyja medicininio išsilavinimo. Mūsų mokykloje įgyjama kosmetiko (anksčiau higieninės kosmetikos kosmetiko) kvalifikacija ir baigę mokyklą absolventai gali teikti sveikatingumo paslaugas, atitinkančias profesines kompetencijas aprašytas sveikatinimo normoje SN 1:1995 “Kosmetikė. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė” (LR SAM ministro 1995-08-02 įsakymas Nr. 411).

Masažuotojas – asmuo, nustatyta tvarka įgijęs formalią masažuotojo profesinę kvalifikaciją. Masažuotojas yra fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas. Kvalifikuotas masažuotojas, įgijęs profesines bei bendrąsias kompetencijas, galės dirbti medicinos ir reabilitacijos, globos, grožio ir sveikatingumo paslaugas teikiančiose įstaigose (tiek privačiose tiek valstybinėse), sporto ir sveikatingumo klubuose ir pan. bei savarankiškai. Masažuotojo kvalifikaciją įgijęs asmuo turi teisę atlikti gydomuosius masažus. Masažuotojo kvalifikaciją patvirtiną masažuotojo spaudas, kuri išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus kosmetikės (taip pat grožio terapeutės ir kosmetologės) negali atlikti intervencinių procedūrų. Lietuvos sveikatinimo normoje SN 1:1995 “Kosmetikė. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė” (LR SAM ministro 1995-08-02 įsakymas Nr. 411), kosmetikės kompetencijai priskirtinos tik higieninės (sveikatinimo rūšis, padedanti išlaikyti natūralų žmogaus kūno grožį, profilaktinėmis priemonėmis išsaugant odos ir jos priedų fiziologines savybes) ir dekoratyvinės kosmetikos paslaugos. Teisės aktas reglamentuoja, kad gydomosios kosmetikos (asmens sveikatos priežiūros rūšis, kurios tikslas – gydyti žmogaus išvaizdai kenkiančias odos, plaukų ir burnos ertmės organų ligas, taisyti ligų sukeltus, įgimtus arba įgytus išvaizdos trūkumus) ir gydomosios chirurginės kosmetikos (asmens sveikatos priežiūros rūšis, kai išvaizdos defektai šalinami operuojant) veiklas gali vykdyti tik gydytojai specialistai.

Vadovaujantis Dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto LR SAM ministro 2008-09-04 įsakymu Nr. V-846, ir Lietuvos medicinos normos MN 59:2004 ,,Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”, patvirtintos LR SAM ministro 2004-12-10 įsakymu Nr. V-899, nuostatomis odos, odos priedų ir poodžio pažeidimų gydymas, taikant elektrokoaguliacijos ir krioterapijos (skystu azotu bei angliarūgštės sniegu) metodus; odos atsluoksniavimas, senėjančios odos ir hiperhidrozės koregavimas konservatyviaisiais ir invaziniais metodais; lazerioterapija yra priskirtini gydytojo dermatovenerologo kompetencijai.

Platesnis Sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimas dėl odos korekcijos metodų: http://kaunovsc.sam.lt/naujienos/kas-teisetai-gali-atlikti-odos-korekcijos-procedur/

Tikslią informaciją gali suteikti Kosmetikų ir kosmetologų asociacija www.kkal.lt

Išlaidos kosmetinėms bei vienkartinėms priemonėms jau įskaičiuotos į mokestį už mokslą. Papildomai už kosmetiką bei vienkartines priemones mokėti nereikia.

Pirmą pusmetį (rugsėjo – sausio mėn.) vyksta teoriniai dalykai, kuriuos būtų galima mokytis pusiau nuotoliniu būdu, t.y. užsiėmimų medžiagą nagrinėti savarankiškai, bet periodiškai atvykstant atsiskaityti tarpinius atsiskaitymus, o kurso pabaigoje – laikyti egzaminą ar įskaitą.

Tačiau nuo antro pusmečio (vasario – birželio ir rugsėjo – sausio mėn.) tektų specialybės dalykus mokytis lankant užsiėmimus, nes praktinių dalykų kitaip išmokti neįmanoma. Nuo vasario mėnesio 2 kurse prasideda baigiamoji praktika grožio paslaugas teikiančiose įmonėse, kurią tuomet jau galėtumėte atlikti savo šalyje.

Mokykloje “Art of Beauty” nėra galimybės mokytis vakarais.

Mokslus įmanoma suderinti su darbu priklausomai nuo jūsų darbo pobūdžio ir grafiko.

Užsiėmimai įprastai užima pusę dienos, vyksta iki pietų (nuo 9 iki ∼14 val.) arba po pietų (nuo ∼13 val. iki 18 val.). Toks užsiėmimų tvarkaraštis tinka dirbantiems ne visą darbo dieną, slenkančiu grafiku, vakarinį ar naktinį darbą.

Mūsų mokykloje nėra amžiaus cenzo. Įstoti gali visi, turintys vidurinį išsilavinimą.

Kadangi mūsų mokykla nedidelė, todėl savo bendrabučio neturime. Kai kurie kitų mokymo įstaigų bendrabučiai priima studentus/mokinius ir iš kitų mokyklų. Įprastai mokinės iš kitų miestų pradžioje kažkur 1-2 mėnesiams apsistoja bendrabučiuose ar svečių namuose, o vėliau geriau viena kitą pažinę grupiokai keliese nuomojasi butą likusiam mokymosi laikotarpiui.

Mokantis mūsų mokykloje visam mokymosi laikotarpiui išduodamas Mokinio pažymėjimas, su kurio galioja nustatytos transporto lengvatos pagal LR Transporto lengvatų įstatymą bei pagal vežėjų nustatytas taisykles.

Stojant į mūsų mokyklą užskaitomi tik tie dalykai, kurių žinias įgijote formaliuoju būdu, t.y. jei baigėte aukštąją, aukštesniąją ar profesinę mokyklą, o įgytos kvalifikacijos lygis yra ne žemesnis, nei suteikiamas mūsų mokykloje.

Įvairūs kursai, seminarai ir pan. laikomi neformaliu švietimo būdu.

Vadinasi, Manikiūro bei Pedikiūro dalykų užskaityti negalėsime, turėsite lankyti šiuos užsiėmimus. Tačiau yra galimybė šiuos dalykus atsiskaityti eksternu anksčiau laiko, t.y. atsiskaityti tų dalykų teorinę dalį bei atsiskaityti praktiškai.

Jei baigėte aukštąją, aukštesniąją ar profesinę mokyklą, bendruosius dalykus (pvz. kalbos kultūra, informacinės technologijos, ekonomikos ir verslo pagrindai, kūno kultūra, civilinė sauga), kurių valandų skaičius atitinka mūsų mokyklos programoje esantį valandų skaičių, užskaitysime ir užsiėmimų lankyti nereikės. Stojimo metu būtina pateikti diplomus ir jų priedus.

Mokestis už mokslą yra fiksuotas ir tokiu atveju nesikeičia.

Mūsų mokykloje dėstomų dalykų sąrašą rasite prie mokymo programų aprašymų.