Psichologijos žinios masažo ir kosmetologijos sričių specialistams yra svarbios, nes specialistai dirba nepertraukiamame sąlytyje su kitu žmogumi. Esu “Art of Beauty” mokyklos psichologė. Aš ne tik mokiausi psichologijos praktikos ir darbavausi šioje srityje daugybę metų, tačiau esu ir masažo terapijos specialistė, šios mokyklos absolventė. Dviejų specialybių žinių integravimas leidžia iš esmės užduoti sau ir studentams klausimą – ką žmoguje paliečiame masažuodami ar atlikdami kosmetikos procedūras. Juk žmogus yra sudėtinga sistema, kurią sudaro ne vien tik fizinis kūnas. Šiuolaikinė terapija, skirta žmogaus sveikatai gerinti ir fiziniam kūnui stiprinti, nemažai kalba apie tai, kad viskas, ką žmogus veikia gyvenime, kokia jo savijauta ir emocinė būklė, tiesiogiai susiję su tuo, koks jo fizinis kūnas, kokius negalavimus patiria ar dėl ko vienas kūnas skiriasi nuo kito.

Vienas kūno terapeutų yra pasakęs, kad nėra nė vieno kūno lopinėlio ar ląstelės, kurie nebūtų paveikūs jutimams, jausmams, nuomonėms, pasirinkimams.

Untitled-design-3-1024x669

Psichologijos paskaitose studentams daug kalbame apie psichikos sveikatą ir galimybę ją gerinti masažuojant. Itin svarbu suprasti žmogaus sandarą, jo jausmus, būsenas, asmeninius ypatumus, etikos ir elgesio normas dirbant su sudėtingais, piktais ar nelaimingais klientais ateityje. Taip pat specialistui svarbu pažinti ir save patį, nes srityje, kur dirbame su žmonėmis, esame nenutrūkstamoje tarpasmeninėje sąveikoje, kuri mus daug moko, o ir įgūdžių prireikia nemažai. Dažnai pabrėžiu, kad vienas pamatinių principų dirbant su žmogumi yra pagarba jam ir pagarba gyvenimui, galimybė žmogui jaustis suprastam.

Kaip jokioje kitoje psichologijos srityje, masaže ar kosmetologijoje itin svarbu yra žmogaus fiziologijos, ypač odos ir poveikio žmogui per ją pažinimas. Sakoma, kad oda – tai organas, per kurį mes pažįstame pasaulį, o pasaulis per ją mato mus. Įdomu tai, kad ankstyvoje prenatalinėje raidoje mūsų nervų sistemos ir odos ląstelės vystosi iš to paties gemalinio lapelio, tai reiškia, kad per odą esame paveikūs net iki pat centrinės nervų sistemos. Galima tik įsivaizduoti, kokį galingą poveikį turi masažas ir prisilietimas, čia drąsiai galima teigti, kad tai yra nervų sistemos maistas. Kartais žmogui galima labiau padėti jį masažuojant nei daugybę valandų žodžiu konsultuojant. Be to, masaže viena svarbiausių sistemų yra judamasis aparatas, kaulai ir minkštieji audiniai. Žinoma, kad raumuo tai tarsi nuolankus nervų sistemos tarnas, vadinasi tai, kaip žmogus jaučiasi, kokį gyvenimą gyvena, atsiliepia jo gebėjimui judėti, jaustis atsipalaidavus fiziškai.

Dirbant su žmonėmis galime susidurti su daugybe gyvenimiškų situacijų: su jais mes bendraujame, tad svarbu gebėti klausytis, juos mes stebime, tad svarbu gebėti pažinti kūno kalbą. Kiekvienas žmogus pasižymi asmenybės polinkiais, skirtingomis savybėmis, yra autentiškas. Taigi žmogaus pažinimas psichologijos aspektu yra itin svarbus mokantis masažo ir kosmetologijos praktikų.

Mokyklos “Art of Beauty” psichologė

Justina Kuckailienė