PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ “ART OF BEAUTY” TVARKA

 

Dokumentų priėmimas į Mokyklą “Art of Beauty” vyksta nuo birželio 1 d. per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.

 

Atvykus į mokyklos administraciją teikiame konsultacijas ir padedame užsiregistruoti priėmimui į Mokyklą “Art of Beauty” per centralizuotą priėmimo į profesines mokyklas sistemą LAMA BPO.

Konsultacijos mokykloje vyksta darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. adresu Pamėnkalnio g. 15 / Vasario 16-osios g., Vilnius, 3 aukštas, 1 kabinetas. Konsultacijų laikas derinamas iš anksto  telefonu 8 630 08998.

 

Reikalingų dokumentų sąrašas, pasirašant sutartį:

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus:

  • Galiojantis asmens tapatybę įrodantis dokumentas: pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje.
  • Išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos: brandos atestato ir jo priedo, pasiekimų pažymėjimo arba kito vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento.
  • Trys nuotraukos (3x4cm).
  • Medicininė pažyma forma Nr. 086/a (Stojančiojo į mokymo įstaigą medicininė pažyma).

Papildomi dokumentai:

  • Pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos.
  • Ankstesnių studijų/mokslų diplomų ir jų priedų kopijos.
  • Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija.

Pastaba: Pateikiant dokumentų kopijas reikia parodyti originalus, jei dokumentus priėmimui pateikiate mokykloje.

drobei-2