PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ “ART OF BEAUTY” TVARKA

 

Dokumentų priėmimas į Mokyklą “Art of Beauty” vyksta dviem būdais:

1.

Nuo gegužės 1 d. Mokykloje prasideda išankstinis priėmimas, kuris nuo birželio 1 d. tęsiasi lygiagrečiai su priėmimu per LAMA BPO sistemą.

Dokumentai mokykloje priimami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. adresu Pamėnkalnio g. 15 / Vasario 16-osios g., Vilnius, 3 aukštas, 1 kabinetas.

Dokumentų priėmimo metu vyksta motyvacinis pokalbis. Reikalinga išankstinė registracija telefonu 8 630 08998.

Vizito metu padedame užsiregistruoti priėmimui į Mokyklą “Art of Beauty” per centralizuotą priėmimo į profesines mokyklas sistemą LAMA BPO.

Dokumentų registracijos mokestis – 15 €. Sumokamas vietoje grynais.

2.

Savarankiškai nuo birželio 1 d. per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.

 

Pirmenybė teikiama stojantiesiems, kurie prieš pateikiant dokumentus per LAMA BPO sistemą, atvyksta į Mokyklą “Art of Beauty” motyvaciniam pokalbiui.

 

Reikalingų dokumentų sąrašas:

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus:

  • Galiojantis asmens tapatybę įrodantys dokumentas: pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje.
  • Išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos: brandos atestato ir jo priedo, pasiekimų pažymėjimo arba kito vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento.
  • Trys nuotraukos (3x4cm).
  • Medicininė pažyma forma Nr. 086/a (Stojančiojo į mokymo įstaigą medicininė pažyma).

Papildomi dokumentai:

  • Pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos.
  • Ankstesnių studijų/mokslų diplomų ir jų priedų kopijos.
  • Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija.

Pastaba: Pateikiant dokumentų kopijas reikia parodyti originalus, jei dokumentus priėmimui pateikiate mokykloje.

drobei-2