Mokymo programos tikslas – parengti masažuotoją (fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistą), gebantį planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais/pacientais, dirbti komandoje, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Kvalifikuotas masažuotojas, įgijęs profesines bei bendrąsias kompetencijas, galės dirbti medicinos ir reabilitacijos, globos, grožio ir sveikatingumo paslaugas teikiančiose įstaigose (tiek privačiose tiek valstybinėse), sporto ir sveikatingumo klubuose ir pan. bei savarankiškai.

 

Mokymo procese įgyjamos šios pagrindinės profesinės kompetencijos:

 • vertinti asmens fizinį bei psichinį sveikatos išsivystymą;
 • aiškinti masažo poveikį klientui;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą bei profesionalumą;
 • sudaryti masažuotojo veiksmų planą;
 • savarankiškai atlikti masažą;
 • atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti, tinkamai reaguoti;
 • propaguoti sveikos gyvensenos ir mitybos principus;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais.

Mokyklos „Art of Beauty“ masažuotojo mokymo programa skiriasi nuo kitų mokymo įstaigų masažuotojo mokymo programų, kadangi yra parengta remiantis tarptautiniais standartais, atsižvelgiant į pasaulines tendencijas. Mokymo kokybę garantuoja tai, kad Mokyklos „Art of Beauty“ masažuotojo mokymo programa yra suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija, kuri patvirtina aukštą masažuotojų paruošimo lygį, kuris atitinka keliamus reikalavimus.

Be jau išvardintų masažų, taip pat mokoma šių dalykų: sportinis masažas, netaisyklinga laikysena ir masažas, higieninis ir kosmetinis masažas. Be to Mokyklos „Art of Beauty“ masažuotojai yra mokinami SPA srities ypatybių: supažindinami su SPA filosofija, ritualais, gamtos ištekliais, naudojamais SPA procedūrose, mokomi kūno priežiūros pagrindų, ir kaip kūno procedūros gali būti derinamos su masažu. Praktiniai užsiėmimai sudaro 70% mokymo programos.

Baigus masažuotojo mokymo programą, įgyjama fizinės medicinos ir reabilitacijos specialisto – masažuotojo – kvalifikacija, kuri leidžia dirbti masažuotojo darbą ir gauti masažuotojo spaudą. Kvalifikuotas masažuotojas, turintis masažuotojo spaudą, gali atlikti ne tik kosmetinius, bet ir gydomuosius įvairių rūšių masažus.

PROGRAMOS TURINYS

Mokymosi trukmė: 2 metai (4 pusmečiai)
Mokymosi forma: dieninė

Mokyklos “Art of Beauty” masažuotojų mokymo programa parengta remiantis tarptautiniais standartais, atsižvelgiant į pasaulines tendencijas.

Masažuotojo mokymo programos mokymo planas .pdf formatu

Visa masažuotojo mokymo programa ŠMM sitemoje .pdf formatu

Asmenims, jau turintiems profesinį ar aukštąjį išsilavinimą, siūlome įgyti masažuotojo kvalifikaciją per 1 metus, nepriklausomai nuo turimos darbo patirties ir amžiaus. Plačiau apie šią mokymosi galimybę.

PRAKTIKA

Mokykla „Art of Beauty“ aprūpina praktikos vietomis medicinos įstaigose, ne tik privačiose, bet valstybinėse sveikatos priežiūros įstaigose. Šiuo metu bendradarbiaujame su tokiomis įstaigomis: Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, LR VRM Medicinos centras, Valakupių reabilitacijos centras, Karoliniškių poliklinika, Reabilitacijos ir slaugos centras „Gemma”, SPA ir sveikatingumo centras “Trasalis”, Neuroklinika “Empatija”, Sveikatos centras ”Gilės” ir kt.

Be to masažuotojai dalį praktikos gali atlikti įvairiuose masažo kabinetuose bei SPA centruose ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje. Mokyklos „Art of Beauty“ bendradarbiaudama su užsienio partneriais, siūlo galimybes atlikti praktiką Graikijos, Ispanijos, Kipro kurortuose, kruiziniuose laivuose, Didžiosios Britanijos ar Jungtinių Arabų Emyratų prabangiuose SPA viešbučiuose.

MOKSLŲ KAINA

Mokslai yra nemokami. Mokama tik už praktinio mokymo priemones – 800 € per pusmetį. Papildomai už mokymo priemones ir medžiagas mokėti nereikės. Į mokslų kainą taip pat įskaičiuotas parengimas tarptautiniam ITEC sportinio masažo egzaminui ir jo laikymas.

Ne paslaptis, kad įsidarbinti užsienyje padeda tarptautiniai diplomai. Mokykla „Art of Beauty“ vienintelė mokymo įstaiga Lietuvoje, kuri masažuotojo specialybės mokiniams siūlo kartu su valstybiniu profesinio mokymo diplomu įgyti ir tarptautinį ITEC sportinio masažo diplomą.

ITEC sportinio masažo diplomas jau įskaičiuotas į mokslų kainą!

DĖSTOMI DALYKAI

Teoriniai profesinio mokymo dalykai:

 • Psichologija ir profesinė etika
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Visuomenės sveikatos sauga
 • Kosmetinės medžiagos masažams
 • Gamtos ištekliai kūno priežiūros procedūrose
 • Mityba ir sveika gyvensena
 • Žmogaus anatomija ir fiziologija
 • Bendroji patologija ir neatidėliotina medicininė pagalba
 • Infekcinių ir odos ligų pagrindai
 • Reabilitacijos pagrindai
 • Farmakologijos pagrindai

 

Praktiniai profesinio mokymo dalykai:

 • Masažo pradmenys
 • Higieninis ir kosmetinis masažas
 • Vidaus ligos ir masažas
 • Chirurginės ligos ir masažas
 • Nervų ligos ir masažas
 • Vaikų ligos ir masažas
 • Netaisyklinga laikysena ir masažas
 • Sportinis masažas

 

Bendrieji profesinio mokymo dalykai:

 • Civilinė sauga
 • Ekonomikos ir verslo pagrindai
 • Profesijos informacinės technologijos
 • Estetika
 • Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba
 • Judesio kultūra

Jei baigėte aukštąją / aukštesniąją / profesinę mokyklą, teorinius dalykus, kurių valandų skaičius atitinka mūsų mokyklos programoje esantį valandų skaičių, ar jų dalį užskaitysime ir užsiėmimų lankyti nereikės.