Mokymo programa bus skirta rengti paramedikus, gebančius kokybiškai teikti medicininę pagalbą.

Siekiant šių tikslų būsimieji paramedikai teoriniuose užsiėmimuose bus mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos, pirmosios medicinos pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios medicinos,  sveikos gyvensenos, medicinos etikos, anatomijos,  fiziologijos,  patologijos,  mikrobiologijos, katastrofų medicinos pagrindų,  prevencinės medicinos,  ekologijos, informacinių technologijų,  bendravimo psichologijos,  specialybės užsienio kalbos. Bendrųjų profesinio mokymo dalykų: ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos.

Baigus paramediko mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo sveikatos priežiūros studijų krypties programas.

Asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją:

  • gebės įvertinti paciento anatominę, fiziologinę ir patologinę būklę, įvertinti paciento organizmo funkcijas, iš kurių vienai sutrikus kyla pavojus žmogaus gyvybei, teikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių, traumų ir pavojingų aplinkos veiksnių atveju sveikatos priežiūros specialisto priežiūroje arba savarankiškai, vairuoti spec. paskirties transporto priemonę, vežti nukentėjusiuosius, naudotis pirminės prevencinės medicinos profilaktikos priemonėmis, specialiosios paskirties automobilio medicininėmis priemonėmis;
  • žinos kelių eismo taisykles, medicininės etikos reikalavimus, bendravimo kultūros, anatomijos, fiziologijos, patologijos, skubios medicinos paslaugų teikimo pagrindus;
  • mokės dirbti greitai, atsakingai ir kruopščiai, efektyviai bendrauti su kolegomis.

Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys galės dirbti paramedikais valstybinėse ir privačiose įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariatų areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje ir kt.

Mokymosi trukmė: 2 metai

Minimalus išsilavinimas: vidurinis

Mokymosi forma: dieninė

Daugiau informacijos netrukus!